Cherry
Subscriber since: April 2013
Location: Philippines
About Me
Kind and Loving
My Word Lists
Recent Comments
My Favorites

Favorite Word:

hope
Dahil kung wala ako nito hindi ako mag pursigi na mag aral ng mabuti..
Other subscribers who love this word:

Least Favorite Word:

pray
lagi akong nagdadasal para sa mga kaibigan , kamag anak, pamilya at para sa sarili ko...
Other subscribers who dislike this word: